Tham gia chương trình có 475 cán bộ Công đoàn và CNVC-LĐ được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc và xem tiểu phẩm tuyên truyền về ngày bầu cử.

Một tiểu phẩm tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp
Một tiểu phẩm tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp

Chương trình nhằm giúp cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ có điều kiện nghiên cứu, nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng, pháp luật của nhà nước về bầu cử ĐB Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Tin-ảnh: H.Đào