Nghị định 92/CP cũng quy định chủ tịch UBND các cấp có thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực BHYT như thanh tra sở y tế, thanh tra sở LĐ-TB-XH. Ngoài ra, cơ quan BHXH có quyền lập biên bản với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHYT rồi chuyển cơ quan có thẩm quyền xử phạt theo quy định.

Tr.Hoàng