Có thể nói đây là trường hợp hưởng lương hưu cao nhất hiện nay. Như Báo Người Lao Động đã thông tin, đó là ông N.T, đang sinh sống tại TP HCM. Ông N.T tham gia đóng BHXH từ năm 1992 đến năm 2015 với tổng thời gian đóng BHXH là 23 năm 3 tháng (279 tháng); tỉ lệ hưởng lương hưu là 62%.

Theo BHXH Việt Nam, ông N.T hưởng lương hưu cao do mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH toàn bộ quá trình làm việc đều theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định và luôn đóng BHXH hàng tháng ở mức lương rất cao. Ông N. T có 18 năm làm tổng giám đốc một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn tại Việt Nam.

Không bị khống chế mức trần trong thời gian dài

Do giai đoạn trước ngày 1-1-2007 (ngày Luật BHXH năm 2006 có hiệu lực thi hành) pháp luật không quy định khống chế trần tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, cho nên người lao động này đã được doanh nghiệp đóng BHXH trên nền tiền lương hàng tháng rất cao. Trong đó có giai đoạn tiền lương hàng tháng làm căn cứ đóng BHXH cao nhất của ông N. T lên tới 249 triệu đồng.

Vì sao có mức lương hưu 100 triệu đồng? - Ảnh 1.

Giai đoạn từ sau ngày 1-1-2007, do Luật BHXH có quy định khống chế mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở), nên ông N.T đóng BHXH trên nền tiền lương hàng tháng làm căn cứ đóng BHXH dao động thấp nhất là 9 triệu đồng và cao nhất là 23 triệu đồng.

Cách tính hưởng lương hưu cụ thể

Theo quy định, khi tính lương hưu cho những người nghỉ hưu trong năm 2015 thì tiền lương đã đóng BHXH được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ quy định cho từng năm đã đóng BHXH (trong đó thời điểm trước năm 1995 với hệ số là 4,26; các năm từ năm 1996 trở đi theo hệ số thấp dần). Do đó, với tiền lương đóng BHXH cả quá trình rất cao như trên chia bình quân cho 279 tháng đóng BHXH thì ông N.T có mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu là 140.837.530 đồng. Lương hưu được hưởng bằng 140.837.530 đồng x 62% = 87.319.268 đồng/tháng.

Qua 2 lần được nhà nước điều chỉnh lương hưu (năm 2016 tăng 8%, năm 2017 tăng 7,44%), đến nay, mức hưởng lương hưu của ông N.T là 101.321.000 đồng/tháng.

BHXH Việt Nam cho biết trường hợp này tiền lương hàng tháng làm căn cứ đóng BHXH rất cao trong nhiều năm (đặc biệt là 15 năm trước ngày 1-1-2007) nên khi nghỉ hưu được hưởng lương hưu cao là đúng nguyên tắc đóng nhiều - hưởng nhiều.

Ngọc Dung