Đề xuất của Vinashin đã được Bộ LĐ - TB- XH và Bộ Tài chính thông qua.
 
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép tập đoàn này vay để chi trả tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc, tạo việc làm và học nghề cho người lao động.
 
Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc Vinashin và các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam chuyển giao từ Vinashin đang nợ tiền lương, các loại bảo hiểm, trợ cấp của người lao động được vay với lãi suất 0%, thời hạn tối đa 12 tháng.
 
Tính đến 31-1, VDB đã cho Vinashin vay 292,148 tỉ đồng.

M. Đức