Vinh danh 20 doanh nghiệp vì người lao động

Đây là những đơn vị tiêu biểu, thực hiện tốt những quy định của pháp luật và luôn chú trọng đầu tư, chăm lo đến việc làm, thu nhập, đời sống của NLĐ. Các đơn vị này có thu nhập bình quân của NLĐ đạt từ 6-9 triệu đồng/người/tháng, lập quỹ hưu trí NLĐ, 100% NLĐ được đóng BHXH, trang bị bảo hộ lao động, hỗ trợ bữa ăn ca bảo đảm chất lượng, xây dựng thỏa ước lao động tập thể có lợi hơn cho NLĐ…

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cho biết DN được vinh danh bình chọn với tiêu chí rất nghiêm ngặt; có sự đánh giá cao từ các cấp, ngành, địa phương và NLĐ. Hoạt động này góp phần tạo động lực, khích lệ DN không ngừng đầu tư, chăm lo, bảo đảm quyền lợi cho NLĐ.

K.Nam