Vô cớ bị giáng chức

Ông Trần Nga, giám đốc công ty, trả lời: Vừa qua, công ty có tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, nhân viên về các chức danh lãnh đạo trong công ty. Đa số các ý kiến đều không đồng ý với cung cách làm việc của anh Quân. Để công ty hoạt động ổn định, sắp tới ban giám đốc, ban chấp hành Công đoàn và anh Quân sẽ ngồi lại để bàn bạc, giải quyết vụ việc theo hướng thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.