CĐ ngành đề nghị các CĐ cơ sở trực thuộc nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP, LĐLĐ TP về việc phòng chống dịch bệnh và tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể trước, trong và sau Tết như: Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo Tết cho người lao động (NLĐ), không để NLĐ nào không có Tết. Tuy nhiên, cần phải lưu ý áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhà giáo, NLĐ; các chương trình "Tết sum vầy", hoạt động chăm lo Tết tại đơn vị được phép tổ chức nhưng phải bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch như: Không thực hiện các hoạt động sự kiện, chỉ tiến hành trao quà khi bố trí khu vực riêng, bảo đảm yêu cầu giãn cách; đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế, đo thận nhiệt, giữ khoảng cách an toàn cho nhà giáo, NLĐ khi tham gia chương trình.

Ngoài ra, các CĐ cơ sở không tổ chức các hoạt động gặp mặt, hội nghị, tiệc… có tập trung đông người trong giai đoạn hiện nay cho đến khi có hướng dẫn mới của cơ quan có thẩm quyền. Khi học sinh đi học trở lại thì dùng loa phát thanh để tuyên truyền, thông báo về các yêu cầu khuyến cáo, cảnh báo, hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19...

T.Nga