Ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao Huân chương Lao động
cho các tập thể, cá nhân
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của các tập thể, cá nhân, đồng thời kêu gọi tổng công ty tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng nhiều hơn nữa những điển hình lao động xuất sắc.

Trong 5 năm qua, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã dành hơn 17 tỉ đồng tổ chức cho trên 24.000 lượt CNVC-LĐ nghỉ dưỡng sức, học tập ở nước ngoài; hơn  11 tỉ đồng thăm hỏi, trợ cấp ốm đau cho hơn 21.000 lượt CNVC-LĐ.

Tin- ảnh T.Nhàn