Nguồn kinh phí xây dựng được trích từ 10% tiết kiệm chi phí hành chính, chi hoạt động phong trào tại các cấp CĐ.

Xây dựng 12 thiết chế Công đoàn trong năm 2018 - Ảnh 1.

Từ tháng 5-2017, khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 655 phê duyệt đề án đầu tư xây dựng thiết chế CĐ tại các KCX-KCN theo đề xuất của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã có 3 thiết chế được triển khai xây dựng tại Quảng Nam, Hà Nam và Tiền Giang. Dự kiến, đến năm 2020 sẽ có 50 thiết chế CĐ tại các KCX-KCN trong cả nước đi vào hoạt động. Tổng kinh phí xây dựng 50 thiết chế CĐ khoảng 11.000 tỉ đồng.

H.Đào