Đại diện các DN được phổ biến các nội dung khi phối hợp với Công đoàn (CĐ) tổ chức hội nghị người lao động, trong đó có việc công khai quy chế tiền lương, thưởng, phúc lợi; trích nộp kinh phí CĐ, BHXH, BHYT; xây dựng cơ chế đối thoại, hợp tác với CĐ.

Phòng LĐ-TB-XH quận cũng lưu ý các chủ DN tạo thuận lợi để người lao động đóng góp ý kiến cho các vấn đề liên quan như: sửa đổi, bổ sung thỏa ư­ớc lao động tập thể trước khi ký kết; các giải pháp nâng cao năng suất lao động, chất l­ượng sản phẩm, hạ giá thành, tiết kiệm nguyên vật liệu; cải thiện điều kiện làm việc, sắp xếp bố trí lao động.

K.Chi