Đến dự có ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và 548 đại biểu đại diện cho 500.000 đoàn viên thủ đô. Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2008-2013; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; thảo luận và nêu kiến nghị, đề xuất của đoàn viên CĐ, CNVC-LĐ thủ đô với Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội (bìa phải), trao tặng bức trướng cho CNVC-LĐ TP Hà Nội
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đánh giá cao thành tích của đội ngũ CNVC - LĐ và các cấp CĐ thủ đô đạt được trong nhiệm kỳ qua, nổi bật là công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động (NLĐ); phát triển đoàn viên; thành lập CĐ cơ sở, nhất là CĐ ngoài khu vực Nhà nước.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý nhiệm kỳ 2013-2018, trong xu thế hội nhập, CĐ TP Hà Nội phải hướng hoạt động về cơ sở, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Cụ thể, các cấp CĐ thủ đô cần chủ động, phối hợp với chính quyền, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật nhằm chủ động bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của NLĐ.
Bên cạnh đó, cần chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn và rèn bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ CĐ cơ sở để họ có thể thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi NLĐ; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi; phát hiện và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó quan tâm đến lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất.      

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành CĐ TP Hà Nội khóa XV gồm 59 thành viên và bầu 26 đại biểu đi dự Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XI.

Tin-ảnh: V.Duẩn