Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã góp ý muốn nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần CN, trước tiên cần quan tâm đến đời sống vật chất, thu nhập của người lao động; khi đầu tư xây dựng các KCX-KCN cần có quy định cụ thể về sân chơi, công viên, thư viện, nhà trẻ... Song song đó, Nhà nước cần hỗ trợ kinh phí để xây dựng các công trình phúc lợi, khu sinh hoạt tập thể cho CN, có chính sách miễn giảm thuế để các chủ nhà trọ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho CN ở trọ...

H.Đào