Vận động giáo viên chu toàn việc trường, việc nhà là một trong mục tiêu của cuộc vận động
Vận động giáo viên chu toàn việc trường, việc nhà là một trong mục tiêu của cuộc vận động

Theo đó, Ban Nữ công CĐ Giáo dục các quận - huyện và cơ sở nỗ lực tuyên truyền, vận động xây dựng “Gia đình CNVC-LĐ hạnh phúc” như tổ chức hội thảo, tọa đàm… về vấn đề bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; biểu dương gia đình tiêu biểu.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020: 100% cán bộ nữ công cơ sở được tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền về công tác gia đình, bình đẳng giới; trên 95% gia đình CNVC-LĐ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc. 

T.Nga