Theo đó, các sở LĐ-TB-XH căn cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để đề xuất nghề trọng điểm theo cấp độ. Riêng các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước căn cứ vào quy hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực để đề xuất nghề trọng điểm. Từ báo cáo của các đơn vị, Tổng cục Dạy nghề sẽ có thông tin để quy hoạch phát triển nghề trọng điểm cụ thể trong thời gian tới.

H. Nga