Cán bộ và đoàn viên đã được hướng dẫn về những nội dung, quy định của Luật Giao thông đường bộ, nhất là mối nguy hiểm của việc lạm dụng rượu, bia trong điều khiển phương tiện tham gia giao thông, từ đó hình thành và xây dựng ý thức, văn hóa giao thông trong cộng đồng nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.

Xây dựng ý thức văn hóa khi tham gia giao thông - Ảnh 1.

Đoàn viên các nghiệp đoàn nghe tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ

LĐLĐ quận cũng lưu ý với các cán bộ Công đoàn, ngoài việc tuân thủ và làm gương cho đoàn viên thì còn phải tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia giao thông đúng luật.

Tin-ảnh: N.Hoàng