Theo đó, quận Thủ Ðức chịu trách nhiệm quy hoạch địa điểm xây dựng, hỗ trợ quỹ đất và kêu gọi các doanh nghiệp có sử dụng đông lao động trên địa bàn cùng tham gia. LÐLÐ TP sẽ là chủ đầu tư xây dựng công trình; Công ty Xây dựng Trường Thịnh (trực thuộc LÐLÐ TP) đảm trách việc thiết kế và thi công. Dự kiến, khu nhà trọ có quy mô 100 căn sẽ được xây dựng tại phường Bình Chiểu (gần Khu chế xuất Linh Trung II). Hiện quận Thủ Ðức có 70.000 CN, trong đó tỉ lệ CN nhập cư chiếm 70%. Qua khảo sát, toàn quận có 40.000 CN thuê tại 10.386 hộ kinh doanh nhà trọ. Các phường có đông hộ kinh doanh nhà trọ là Bình Chiểu, Linh Trung và Linh Xuân. Tuy nhiên, nhiều khu nhà trọ cho CN thuê không đảm bảo an ninh và vệ sinh môi trường.

 

V.Tùng