Ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc BHXH TP Hà Nội, cho biết mặc dù BHXH TP Hà Nội đã áp dụng các biện pháp tuyên truyền, vận động, đôn đốc thu nợ, xử phạt vi phạm hành chính nhưng nhiều DN vẫn không thực hiện nghiêm cam kết về lộ trình trả nợ, chưa khắc phục số nợ theo kết luận của đoàn thanh tra. Nhiều DN vẫn tiếp tục tái phạm khiến thời gian nợ và tổng số nợ ngày càng tăng, như: Công ty CP Cơ khí xây dựng 121- CIENCO1, Công ty CP LILAMA3.3, Công ty CP Hoàng An, Công ty CP Kỹ thuật nền móng và Xây dựng 20, Công ty CP LILAMA3. Ước tính, tổng số tiền 5 DN này còn nợ lên tới trên 77 tỉ đồng, ảnh hưởng quyền lợi của hơn 400 lao động.

Ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, khuyến cáo từ nay đến trước ngày 8-11, các DN phải có văn bản cam kết trả đủ tiền nợ BHXH, BHYT và phải đóng trước đối với những lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH, những lao động thôi việc để giải quyết chế độ và chốt sổ BHXH. Đây sẽ là căn cứ để liên ngành xem xét có nên chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý hình sự hay không.

D.Thu