Đối tượng xét chọn là bí thư, phó bí thư, chi ủy viên là chủ tịch CĐ cơ sở DN ngoài khu vực nhà nước với các tiêu chí: Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị, DN đang công tác; có phẩm chất đạo đức tốt; gần gũi, sâu sát, có uy tín với công nhân, lao động; có giải pháp, hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng hoạt động CĐ cơ sở, nhất là phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; năm 2018, kết quả đánh giá chi bộ nơi cấp ủy viên công tác đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và tổ chức CĐ cơ sở hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý việc xét chọn phải chính xác, khách quan, không bỏ lọt nhân tố tích cực, bảo đảm đúng quy trình, quy định và có sự xác nhận đồng ý của cấp ủy Đảng đơn vị. Dự kiến, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ xét chọn biểu dương 152 gương tiêu biểu. Lễ biểu dương sẽ được tổ chức trong 2 ngày 14 và 15-1-2020 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.


N.Tú