Anh Nguyễn Hoàng Lang với công việc phục vụ phòng tại khách sạn Saigon Star
Anh Nguyễn Hoàng Lang với công việc phục vụ phòng tại khách sạn Saigon Star

Cá nhân được xét chọn phải hội đủ các tiêu chuẩn: Gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc; sống chan hòa, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống; quan hệ tốt với người dân nơi cư trú và có những việc làm thiết thực nhằm vun đắp tình làng nghĩa xóm; tham gia tích cực trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; dũng cảm cứu người bị nạn, sẵn sàng ngăn chặn các hành vi xâm phạm đến lợi ích, tài sản của nhà nước, công cộng hoặc của công dân. Mốc thời gian tính thành tích: từ ngày 1-5-2015 đến 31-5-2016.

Các cấp CĐ gửi danh sách đề nghị biểu dương cấp TP về Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP HCM trước ngày 10-7 qua địa chỉ email: bantuyengiao@congdoantphochiminh.org.vn hoặc bantuyengiaocdhcm@gmail.com.

K.Linh