Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là phần thưởng cao quý của Tổng LĐLĐ Việt Nam dành tặng cán bộ Công đoàn (CĐ) các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, giải pháp đổi mới trong hoạt động CĐ, góp phần xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Đình Khang lưu ý hội đồng phải xét chọn được cán bộ CĐ ưu tú, tiêu biểu nhất để trao giải, trong đó chú trọng ở cấp cơ sở. Điều này phù hợp với chủ đề công tác năm 2020 mà Tổng LĐLĐ Việt Nam đề ra là "Nâng cao chất lượng hoạt động CĐ cơ sở".

Theo báo cáo của Ban Chính sách kinh tế - xã hội và Thi đua - Khen thưởng Tổng LĐLĐ Việt Nam, đến nay, đã có 39 đơn vị đề nghị xét chọn, trao giải cho 45 cá nhân. Dự kiến, số lượng xét trao giải thưởng năm nay không quá 10 cán bộ CĐ. Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ trao giải thưởng trong dịp 28-7 năm nay tại TP Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.

T.Ngôn