Tôi cho rằng xử như thế là “một hành vi, hai hình thức kỷ luật” nhưng công ty không xem xét”.

Nguyễn Hữu Nam (Công ty Cát Nguyên; quận 3, TP HCM)

Xử lý kỷ luật sai

Bà Huỳnh Tường Vân, giám đốc công ty, trả lời: Đúng là ban giám đốc có nhận được khiếu nại của anh Nam nhưng không kịp thời xem xét. Sau khi tham khảo ý kiến cơ quan chức năng, chúng tôi biết cách xử lý của công ty là sai nên sẽ thu hồi quyết định kỷ luật, xin lỗi anh Nam và tiến hành xử lý lại theo đúng quy định.