UBND TP yêu cầu Sở LĐ-TB-XH tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các doanh nghiệp (DN) vi phạm; phối hợp chặt chẽ với BHXH TP xử lý các đơn vị vi phạm nhanh chóng, dứt điểm và hiệu quả. Cơ quan BHXH TP phải chỉ đạo BHXH quận, huyện chi trả đúng và kịp thời các chế độ cho người lao động; kiểm tra việc trích nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và thanh toán các chế độ BHXH tại đơn vị. Hằng quý, BHXH TP thống kê danh sách DN nợ BHXH chuyển Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TP xử phạt. Với DN cố tình chây ì không khắc phục, cơ quan BHXH làm hồ sơ khởi kiện ra tòa. Ngoài ra, BHXH TP phải chủ động phối hợp với TAND TP tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết vụ kiện hoặc về thủ tục khởi kiện.

TPHCM hiện có hơn 1,6 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, khoảng 1,5 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và có 4,4 triệu người tham gia BHYT. Tình trạng vi phạm chính sách BHXH, BHYT khá phổ biến và ngày càng tinh vi, phức tạp như trốn đóng, chiếm dụng tiền BHXH, đóng không đủ số lao động thực tế, chia nhỏ mức lương của người lao động để giảm số tiền phải đóng BHXH…

V.Tùng