Từ đầu năm đến nay, đoàn kiểm tra Bộ Luật Lao động quận Tân Bình đã kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại 143 DN trên địa bàn. Qua đó phát hiện 41 DN vi phạm và đề nghị UBND quận xử phạt. Vi phạm chủ yếu của DN là không đóng BHXH, nợ BHXH, không đăng ký thang, bảng lương, nội quy lao động, không thực hiện các biện pháp về an toàn lao động...

P.Hồ