Qua đó, sở đã ban hành 168 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 3,376 tỉ đồng và đã có 126/168 trường hợp đóng phạt với số tiền 2,235 tỉ đồng. Đồng thời, sở cũng đã ra 13 quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đề xuất UBND TP ban hành 44 quyết định xử phạt lĩnh vực lao động với tổng số tiền 6,329 tỉ đồng, trong đó có 19 trường hợp do thanh tra sở lập biên bản vi phạm hành chính. Qua đôn đốc, đã có 7/19 trường hợp đóng phạt với tổng số tiền 598,8 triệu đồng.

Xử phạt doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động, BHXH gần 10 tỉ đồng - Ảnh 1.

Năm qua, sở cũng đã phát hành 2.898 văn bản yêu cầu DN thực hiện phiếu tự kiểm tra pháp luật lao động, qua đó xử lý và lập mới 616 hồ sơ DN nhằm nắm bắt thông tin và kịp thời hỗ trợ DN xử lý các bất ổn trong quan hệ lao động, tránh tranh chấp phát sinh. 

M.Chi