Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM   ảnh: TẤN THẠNH

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM   ảnh: TẤN THẠNH

Hôm nay, tôi rất vui cùng với anh chị em công nhân, lao động thành phố và các vị đại biểu dự Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, một sự kiện quan trọng, đánh dấu giai đoạn trưởng thành và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, qua các đồng chí và anh chị em, tôi gửi đến giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn thành phố lời thăm hỏi chân tình, thân thiết, cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu

Sàigòn - Chợ Lớn - Gia Định - thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam; điều kiện tự nhiên và lịch sử của sự ra đời và phát triển một bộ phận rất quan trọng, kiên cường, năng động của giai cấp công nhân Việt Nam tại thành phố này, trước hết bắt nguồn từ vị trí trung tâm của Sàigòn - Chợ Lớn, nơi hội tụ, giao lưu, lan tỏa nhiều thế hệ con người về kinh tế - văn hóa - khoa học kỹ thuật và xã hội.

Giai cấp công nhân thành phố ra đời rất sớm, phát triển rất nhanh, vốn có truyền thống yêu nước và cách mạng, nên phong trào công nhân rất mạnh mẽ và tổ chức công đoàn sớm hình thành, từ cuối năm 1920 Công hội bí mật, Công hội cách mạng đầu tiên ở nước ta đã ra đời tại nhà máy đóng tàu Ba Son, do Chủ tịch Tôn Đức Thắng thành lập. Khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chỉ đạo xây dựng cơ sở Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội ở Sàigòn - Chợ Lớn đã yêu cầu các đồng chí của mình gặp cho bằng được đồng chí Tôn Đức Thắng, bắt liên lạc với Công hội bí mật để gầy dựng cơ sở, người thợ máy Tôn Đức Thắng đã gia nhập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội và tuyển chọn một số công hội viên tiên tiến của Công hội đỏ đưa vào tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội.

Ý thức dân tộc và ý thức giai cấp đã luôn quyện chặt với nhau, đưa phong trào công nhân phát triển, dưới cờ Đảng làm cách mạng mùa thu, rồi tiếp tục đứng lên kháng chiến chống Pháp, đánh đuổi Mỹ ngụy, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chúng ta đang tiến tới kỷ niệm 40 năm ngày toàn thắng, về vai trò của giai cấp công nhân trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã nhận xét : “… một điều đặc biệt là lúc ta tiến hành Chiến dịch Hồ Chí Minh thì giai cấp tư sản nhất là bọn tư sản mại bản biết chúng thất bại nên muốn phá hoại, muốn gỡ bỏ các bộ phận máy móc hoặc đốt kho. Nhưng chính công nhân, kể cả công nhân ở những nơi chi bộ ta bị bắt hết, nhưng có ảnh hưởng lãnh đạo của Đảng, những công nhân trước kia địch định bôi đen để ta không nhuộm đỏ được, chính họ đã bảo vệ nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, nguyên liệu. Lúc đó cán bộ ta đâu đã đến kịp để tiếp quản các cơ sở ấy. Những công nhân ở đây đã tự bàn bạc với nhau để khôi phục sản xuất. Và đặc biệt, ta giải phóng một thành phố như thế, nhưng không một giờ nào dòng điện bị tắt, không một giờ nào nước bị tắt và đài vô tuyến truyền hình chỉ 12 giờ sau khi ta giải phóng lập tức phát hình chương trình của ta.

Thực tiễn phong trào đấu tranh cách mạng của công nhân thành phố đã chứng minh sinh động nhận định của Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Chỉ có giai cấp công nhân là dũng cảm nhất, cách mạng nhất, luôn luôn gan góc đương đầu với bọn đế quốc, thực dân. Với lý luận cách mạng tiên phong và kinh nghiệm của phong trào vô sản quốc tế, giai cấp công nhân ta đã tỏ ra là người lãnh đạo xứng đáng nhất và đáng tin cậy nhất của nhân dân Việt Nam.

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy ̣̣̣bìa phảiĐ và ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tặng hoa cho các thủ lĩnh Công đoàn tỉẻu biểu 
ẢNH: TẤN THẠNH

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy ̣̣̣(bìa phải) và ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tặng hoa cho các thủ lĩnh Công đoàn tỉẻu biểu ẢNH: TẤN THẠNH

Giai cấp công nhân thành phố luôn là một lực lượng đoàn kết, thống nhất, không bao giờ chia rẽ về tư tưởng và tổ chức; 85 năm qua luôn tin tưởng, gắn bó với đội tiên phong của giai cấp mình là Đảng Cộng sản Việt Nam, trải qua các chặng đường đấu tranh cách mạng, công nhân lao động và tổ chức Công đoàn Sàigòn - Chợ Lớn - Gia Định - thành phố Hồ Chí Minh luôn giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam; rất nhiều chiến sĩ cách mạng là công nhân, cán bộ Công đoàn đã chiến đấu dũng cảm, mưu trí lập nên những chiến công xuất sắc trên các chiến trường, bất khuất, kiên trung, giữ vững khí tiết cách mạng trong ngục tù thực dân, đế quốc; rất nhiều anh hùng, liệt sĩ công nhân đã ngã xuống góp phần xứng đáng trong thực hiện sứ mệnh lịch sử, tiên phong trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần trực tiếp, quan trọng xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ngày nay, giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương, trong các loại hình sản xuất - kinh doanh, dịch vụ công nghiệp và dịch vụ có tính chất công nghiệp; là giai cấp lãnh đạo cách mạng  thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kế thừa xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của Công hội bí mật Ba Son, của Công đoàn Sài Gòn - Chợ Lớn, với kinh nghiệm hoạt động Công vận của Khu ủy Sàigòn - Gia Định trong kháng chiến; những năm qua, tổ chức Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã có sự đổi mới khá sâu sắc và toàn diện, hướng mạnh vào việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động. Công đoàn thành phố, nhất là công đoàn cơ sở đã có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương thức hoạt động, sâu sát, gắn bó với công nhân, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp, nhận thức pháp luật; nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ; nỗ lực đẩy mạnh “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng và phát triển một lớp công nhân mới đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Rất nhiều công đoàn cơ sở với những giải pháp sáng tạo, tích cực, thiết thực góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Điều này có thể thấy rõ nét trong Tháng công nhân - một sáng kiến tổ chức phong trào của Liên đoàn Lao động thành phố - lần thứ 6 với nhiều hoạt động phong phú chăm lo công nhân, người lao động và “đồng hành vì sự phát triển của doanh nghiệp”. Người lao động tin tưởng vào cán bộ công đoàn cơ sở để gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, tìm sự giúp sức, ủng hộ của Công đoàn và tự giác bàn bạc, hưởng ứng phong trào lao động giỏi - lao động sáng tạo, ôn luyện tay nghề, thi thợ giỏi, bàn tay vàng; cải tiến kỹ thuật; tiết kiệm, nâng cao chất lượng sản phẩm cùng các chương trình hành động do Công đoàn khởi xướng; người sử dụng lao động dựa vào tổ chức công đoàn cơ sở để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nhu cầu, từ đó cải thiện chính sách lương, thưởng, điều kiện làm việc cho người lao động; cán bộ công đoàn chủ động lắng nghe, thấu hiểu, vận động người lao động thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, chia sẻ khó khăn, góp sức, hiến kế xây dựng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Trong mối quan hệ lao động hỗ tương, biện chứng ấy của người cán bộ công đoàn có vai trò cực kỳ quan trọng; được công nhân yêu mến, tin cậy gọi là “người cán bộ công đoàn của chúng tôi”.

Tôi hoan nghênh Liên đoàn lao động thành phố có sáng kiến lập giải thưởng 28 tháng 7 để tôn vinh những chủ tịch công đoàn cơ sở hết lòng vì công nhân, giàu sáng kiến, hoạt động hiệu quả, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp; đây là những tấm gương “dân vận khéo” trong công nhân, trong doanh nghiệp; tôi yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố hết sức vun đắp, trân trọng, bồi dưỡng nhân rộng trong đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, đặc biệt trong công đoàn cơ sở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, tạo nguồn xây dựng cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân.

Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu,

Tình hình hiện nay và sắp tới, cùng với những cơ hội, thuận lợi đất nước ta, thành phố ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, có mặt rất phức tạp, khó lường đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải quyết tâm lớn, nỗ lực rất cao để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn với khu vực và cả nước; từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á.

Những nhiệm vụ to lớn và hết sức vẻ vang đó mở ra con đường phát triển mạnh mẽ, sáng lạn của giai cấp công nhân và đồng thời cũng yêu cầu giai cấp công nhân thành phố gánh vác nặng nề; xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố “vì cả nước, cùng cả nước” cũng chính là công nhân cải thiện đời sống bản thân và phát triển lực lượng của giai cấp mình. Tôi tin tưởng Liên đoàn Lao động và các cấp công đoàn thành phố sẽ kế thừa trung thành và xuất sắc truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, của Công đoàn Việt Nam, của Công đoàn Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - thành phố Hồ Chí Minh; đẩy mạnh xây dựng giai cấp công nhân thành phố vững mạnh, có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ học vấn, tay nghề ngày càng cao, phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Tôi nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau :

Thứ nhất, Công đoàn các cấp phát huy các kinh nghiệm thành công, có sáng kiến mới để thúc đẩy đào tạo, bồi dưỡng, tạo mọi điều kiện để công nhân, lao động ngày càng được nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đảm bảo đến cuối năm 2015, 70% lao động được đào tạo, nâng khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức; thích ứng nhanh với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế; có tác phong công nghiệp và kỹ luật lao động cao.

Trên 1,1 triệu đoàn viên của tổ chức Công đoàn thành phố đang có mặt trong tất cả doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các đơn vị sự nghiệp cần được vận động, tổ chức để hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, biến lòng yêu nước nồng nàn trong mỗi người công nhân, lao động thành phố thành niềm hăng say lao động, tiết kiệm, nâng cao năng suất, hiệu quả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ trong phong trào lao động giỏi - lao động sáng tạo, chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); bằng sức mạnh của phong trào công nhân - lực lượng chủ lực để thực hiện thắng lợi 6 chương trình đột phá các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố giai đoạn 2010 - 2015; tạo thêm sức mạnh để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ta.

Thứ hai, Công đoàn thành phố cần kiên trì, nỗ lực thành lập công đoàn cơ sở tại tất cả doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn ( [3] ), phải đảm bảo ở đâu có người lao động, ở đó có công đoàn; là cơ sở để thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp đối với người lao động.

Mọi tổ chức công đoàn phải luôn tập hợp trí tuệ của công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật; tổ chức kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật và các chế độ, chính sách; đồng thời tạo điều kiện và tổ chức cho người lao động phát huy tốt nhất quyền làm chủ của mình; vận động doanh nghiệp và người lao động cùng nhau chia sẻ khó khăn, vượt qua mọi thách thức, đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, qua đó xây dựng, củng cố quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Thứ ba, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của công đoàn các cấp; thước đo hiệu quả đổi mới là luôn bám sát thực tiễn sản xuất, đời sống, nắm bắt kịp thời, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của công nhân và những đòi hỏi bức xúc của cơ sở, suy nghĩ, đề ra và thực hiện các giải pháp thiết thực đáp ứng nhu cầu bức thiết của công nhân. Do vậy, mọi hoạt động phải đưa về cơ sở, từ cơ sở, tại cơ sở; xây dựng phong trào công nhân phải do công nhân, người lao động là chủ thể; sức mạnh của công đoàn nằm trong việc làm cho đoàn viên thấy được lợi ích khi gia nhập, bàn bạc, tham gia hoạt động, gắn bó với tổ chức công đoàn, có trách nhiệm xây dựng công đoàn ngày càng vững mạnh.

Công đoàn cần chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng hoạt động, đặc biệt là năng lực đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động trong thương thảo với người sử dụng lao động để xây dựng thỏa ước lao động tập thể, năng lực vận động, tổ chức chăm lo công nhân; bằng lao động sáng tạo và sự nêu gương của cán bộ công đoàn, thu hút những người gắn bó, có uy tín trong công nhân tham gia hoạt động công đoàn.

Thứ tư, giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; Công đoàn phải luôn chú trọng bồi dưỡng lòng yêu nước, nâng cao nhận thức về sứ mệnh lịch sử, nhận thức pháp luật cho công nhân; tổ chức cho công nhân tham gia xây dựng Đảng; từ phong trào công nhân, công đoàn phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng về Đảng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú để tổ chức Đảng xem xét, kết nạp và quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công nhân ưu tú thành cán bộ lãnh đạo, quản lý; là hạt nhân nòng cốt trong phong trào công nhân; phấn đấu nâng tỷ lệ đảng viên mới là công nhân lên trên 20% trong tổng số đảng viên được kết nạp hàng năm( 4 ).

Công đoàn các cấp cần tiếp tục quán triệt đến mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân ý thức tham gia, xây dựng Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, ngày càng   gắn bó với Đảng.

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Trong thời gian tới, tôi yêu cầu các cấp ủy Đảng cần đổi mới phương thức và tăng cường sự lãnh đạo, các cấp chính quyền cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý, điều hành, triển khai các giải pháp thật cụ thể, đồng bộ, nhằm đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết của Trung ương về xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chỉ đạo rà soát, tháo gỡ, giải quyết rốt ráo những vướng mắc về cơ chế chính sách; về tổ chức triển khai, phối hợp nhằm nhanh chóng hiện thực hóa các chủ trương để sớm có thêm các khu lưu trú, các khu nhà trọ cho công nhân tiện nghi, thuận lợi, an toàn; hỏi ý kiến công nhân để thiết kế, xây dựng, quản lý các khu lưu trú phù hợp với đặc điểm, nhu cầu sinh hoạt lao động của công nhân, thu hút được công nhân sử dụng; có thêm nhiều nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường học cho con công nhân; có thêm các nhà văn hóa và chương trình nghệ thuật phong phú, bổ ích cho công nhân; có thêm điều kiện thuận lợi hơn để công nhân khám, chữa bệnh nhất là bệnh nghề nghiệp; đồng thời đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn về vốn, về tiêu thụ sản phẩm, về mở rộng thị trường, về phát triển hệ thống phân phối, về cải cách thủ tục hành chính để các doanh nghiệp tiếp tục vượt qua khó khăn, ổn định, phát triển sản xuất - kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho công nhân, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố.

Tuy còn rất nhiều khó khăn ở phía trước, nhưng tôi tin tưởng sâu sắc rằng nếu các cấp ủy, chính quyền nhận thức đúng, quyết tâm hành động, bám sát thực tiễn, dựa vào nhân dân, dựa vào công nhân, dựa vào doanh nghiệp nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức đưa thành phố thân yêu của chúng ta phát triển mạnh mẽ, bền vững; xây dựng giai cấp công nhân thành phố vững mạnh, xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu - Thành phố anh hùng.

Thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng, tại Lễ kỷ niệm trọng thể này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tặng các đồng chí bức trướng với nội dung:“GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ

BẢN LĨNH - TRÍ TUỆ - NĂNG ĐỘNG - ĐOÀN KẾT ĐI ĐẦU TRONG XÂY DỰNG - BẢO VỆ - PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ VĂN MINH, HIỆN ĐẠI, NGHĨA TÌNH”

Chúc anh chị em công nhân, lao động, các đồng chí và các vị đại biểu  mạnh khỏe, hạnh phúc, thắng lợi.

Trân trọng cảm ơn

Toàn văn phát biểu của đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM tại lễ mít tinh kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 26 tháng 7 năm 2014)

________


(