Với dịch vụ này, khách hàng trả 1,8 triệu đồng/tháng sẽ được sử dụng một đường dây điện thoại truy cập Internet không hạn chế thời gian. Nếu khách hàng sử dụng 2 đường dây điện thoại truy cập thì mức cước khoán trọn gói là 2,5 triệu đồng/tháng. Liên hệ đăng ký dịch vụ tại Trung tâm Internet Sài Gòn, 140 Bùi Thị Xuân, Q.1, TPHCM.

 

 

 

T. Hùng