Đây là lần đầu tiên một cuộc thi dành riêng cho giới lập trình viên VN được tổ chức.

Theo TTXVN, cuộc thi đã thu hút cả sự quan tâm và tham gia của nhiều lập trình viên VN đang làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản.

B.T.V