Phạm vi của chương trình này gồm gần 20 nền tảng thành viên của Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia, trong đó có nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19; nền tảng hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm và quản lý kết quả xét nghiệm; nền tảng hỗ trợ truy vết; nền tảng quản lý cách ly; nền tảng điều phối nguồn lực y tế; nền tảng kết nối người dân với các bác sĩ, nhân viên y tế và hỗ trợ người khó khăn vì dịch... Các nền tảng khác sẽ lần lượt được công bố, đưa lên chương trình Bug bounty.

Các nền tảng số hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 trước khi đưa vào vận hành chính thức đều đã được các chuyên gia ATTT của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ TT-TT và các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội ATTT Việt Nam (VNISA) kiểm tra, đánh giá toàn bộ các yếu tố bảo mật và ATTT của hệ thống. Quá trình hoạt động, việc kiểm tra, giám sát về an toàn, bảo mật thông tin cũng như có giải pháp bảo vệ vẫn thường xuyên được các đơn vị thực hiện. 

H.Phượng