Tuy nhiên, hiện tượng lộ, lọt thông tin, dữ liệu trên các nền tảng số vẫn diễn ra với quy mô ngày càng lớn; hiện tượng phát tán tin nhắn giả, thông tin vi phạm pháp luật vẫn tiếp diễn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, văn hóa...

Để thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp chủ quản nền tảng số công khai biện pháp xử lý, bảo vệ thông tin cá nhân; chỉ tiến hành thu thập thông tin cá nhân khi có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân về phạm vi, mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân đó. Đồng thời, không được cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin cá nhân của người sử dụng cho bên thứ ba, trừ trường hợp có hợp đồng của chủ thể thông tin cá nhân hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Các doanh nghiệp chủ quản nền tảng số cũng được yêu cầu cung cấp cơ chế cho phép người sử dụng phản ánh, khiếu nại tin giả, thông tin xúc phạm danh dự, xâm phạm đời tư cá nhân và thông tin vi phạm pháp luật khác; công khai chính sách và quy trình hỗ trợ người sử dụng dịch vụ nền tảng số xử lý các vấn đề an toàn thông tin rõ ràng, dễ hiểu.

H.Dương