Hễ có ai đó nổi tiếng bị sự cố nào đó hay gặp hoạn nạn, trên mạng lại nóng lên những dòng trạng thái (status) - người thương cảm, kẻ bỉ bôi. Đặc biệt là khi nhân vật đó thuộc giới văn nghệ sĩ.

Tất nhiên, là người của công chúng, họ phải chấp nhận bị "rọi đèn", bình phẩm. Công chúng có quyền như vậy. Nhưng nếu công bằng và không sợ bị kiện, người ta nên nói tới chuyện đời tư (ở đây là chuyện xấu xí) của những nhân vật khi họ đang thời hoàng kim, trên đài danh vọng. Còn khi những sao đã ở "bên kia sườn dốc", đặc biệt là lúc họ đang gặp cơn khốn cùng hay lúc vừa qua đời, người thiện lành luôn tránh "đào mồ, quật mộ" lôi những chuyện xấu xí trong cuộc đời họ ra bêu riếu. Ở đây không nói tới ai đó muốn khoe sự hiểu biết hay câu view, câu like, bởi nó luôn bất nhẫn. Đành rằng công chúng có quyền thể hiện chính kiến, thái độ của mình nhưng cũng nên đúng lúc, đúng nơi. Ông bà ta có câu thành ngữ truyền dạy con cháu "nghĩa tử là nghĩa tận" - khuyên đừng đòi hỏi, yêu cầu gì với người đã chết; nên xử sự nhân đạo, đúng tình người. Việc khui lại những tình tiết xấu xí, chủ yếu trong quá khứ, của một người đang lâm cảnh khốn cùng có thể ít nhiều làm ảnh hưởng tới những nỗ lực kêu gọi chung tay trợ giúp. Nếu ai đó có lòng tốt kêu gọi giúp người, ta không tham gia thì chớ nên lôi những gì của những nhân vật mà mình "không thích" để vùi dập họ.

Không gian mạng xã hội dành cho cộng đồng khó tránh khỏi bị vẩn đục khi có những người có nhiều ảnh hưởng với công chúng đưa lên những nội dung "nhạy cảm", xâm phạm đời tư của người khác để thu hút vô số người bình phẩm theo.

Việc khui những chuyện không hay của ai đó, nhất là khi chúng đã là quá khứ, không chỉ chẳng nên về khía cạnh văn minh, văn hóa mà có khi còn vi phạm pháp luật vì xâm phạm đời tư cá nhân và xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Điều 21 Hiến pháp năm 2013 đã quy định: Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn.

Anh Phúc