Tổng lượt tải ứng dụng có số điện thoại đạt gần 23 triệu lượt, tăng gần 32.000 lượt so với ngày 23-6 và tăng 3,3 triệu lượt so với ngày 28-4.

TP HCM dẫn đầu số lượt tải ứng dụng Bluezone có số điện thoại, với hơn 3,3 triệu lượt, đạt tỉ lệ gần 37% số Bluezoner có số điện thoại trên dân số. TP Hà Nội xếp thứ 2 với gần 3,3 triệu lượt, đạt tỉ lệ 40,78% số Bluezoner có số điện thoại trên dân số.

Các địa phương khác đạt tỉ lệ Bluezoner có số điện thoại trên dân số khá cao là: Bắc Ninh (44,77%), Đà Nẵng (44,74%), Hải Dương (40,44%), Quảng Ninh (39,37%)...

T.Dũng