Giải pháp giúp đơn giản và trực quan hóa quy trình thực hiện các sản phẩm in 3D, tùy biến và báo giá thông minh, quản lý các yêu cầu của khách hàng, lập kế hoạch sản xuất... Điểm đặc biệt của 3Dmanufacturer là hợp nhất giải pháp tự động này với hệ thống CRM (hệ thống quản trị khách hàng) để việc chăm sóc khách hàng và thông báo hành động mua hàng được liên tục, hạn chế được tình trạng mất kiểm soát, thiếu thông tin giữa hai bên.

So với cách làm việc truyền thống, 3Dmanufacturer loại bỏ thời gian dành cho các công việc thủ công như: thu thập dữ liệu, theo dõi chi phí, lập kế hoạch in mẫu...; tăng tính minh bạch, cho phép mở rộng quy mô hoạt động, theo dõi trực quan thiết bị, vật liệu, lịch sản xuất; chi phí thực hiện mỗi sản phẩm sẽ được tính toán và thông báo sau 3 đến 10 phút... M.Trí