Đó chính là điều mà xã hội cần và ngay cả môi trường mạng xã hội cũng cần.

Dĩ nhiên, ở đây ta không đề cập tới những người làm báo lên mạng xã hội với tư cách cá nhân, không liên quan gì tới nghề nghiệp. Mạng xã hội là sân chơi chung và nhà báo cũng chỉ là những người có những nhu cầu như mọi người.

Nhưng vì sao lại nói mạng xã hội cần có các nhà báo? Vì với vai trò của mình, người truyền bá thông tin và hướng dẫn dư luận, nhà báo chính trực có thể làm cho mạng xã hội thêm chất lượng và tốt lành hơn. Nó đặc biệt quan trọng khi lâu nay người ta vẫn nhìn mạng xã hội như một chốn hỗn mang, mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy truyền bá thông điệp của mình với thuộc tính "9 người 10 ý" và ai cũng cố chứng tỏ để mình là đúng nhất.

Rõ ràng là cứ nhìn trên mạng, các nhà báo chính trực luôn thể hiện vai trò là một nhà báo trên mạng xã hội. Mạng xã hội như một cánh tay nối dài cho nhà báo thực hiện vai trò của mình. Họ cố gắng đưa thông tin chính thống, thông tin đúng đắn để chống lại các tin tức giả (fake news) và các thông tin độc hại. Họ luôn quan tâm giữ hình ảnh, vị thế của mình trong từng status (trạng thái), từng post (đăng) để không ảnh hưởng tới sức lan tỏa và uy tín của mình. Điều đáng mừng là ngày càng có thêm nhiều người dùng mạng chọn các nhà báo trên mạng để làm nơi nắm bắt và kiểm chứng thông tin. Từ đó, các nhà báo nên tham gia mạng xã hội với tư cách nhà báo của mình.

Có một thực tế, nhà báo xấu xí sẽ làm xấu, làm hại cho mạng xã hội nhiều hơn bội lần những người chơi mạng bình thường. Bởi họ là nhà báo!


Phạm Hồng Phước