Mới đây, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cũng nghiên cứu và phát triển giải pháp hợp đồng điện tử VNPT eContract. Giải pháp này giúp doanh nghiệp, người dân giảm đáng kể chi phí và thời gian giao dịch, khởi tạo, đàm phán, ký kết và quản lý lưu trữ, tìm kiếm hợp đồng; dễ dàng hơn trong việc tiếp xúc khách hàng cũng như mở rộng kinh doanh tại thị trường trong nước và quốc tế.

VNPT eContract bao gồm các thành phần quản lý tài khoản người dùng các bên giao kết, quản lý quá trình đàm phán điều khoản hợp đồng, thống nhất hợp đồng và tiến hành ký kết bằng chứng thư số (CA) hoặc xác minh định danh eKYC và ký điện tử. 

B.Trân