TS Phạm Trọng Liêm Châu, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu, cho biết xu hướng hiện nay là ứng dụng pin mặt trời chất màu nhạy quang (pin DSSC) bởi giá thành sản xuất rẻ, có thể sử dụng đa dạng nguyên vật liệu.

Nhóm nghiên cứu đã ứng dụng loại pin này từ vật liệu mới và ghi nhận chi phí tiết kiệm hơn, khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt cao hơn, hiệu suất pin giảm không quá 2% sau khi chiếu sáng 1.000 giờ.

Pin mặt trời từ vật liệu mới có nhiều ưu điểm - Ảnh 1.

Sản phẩm pin năng lượng mặt trời từ vật liệu mới. (Ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp)

Đ.Huy