Để tiếp tục góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Nghệ An nói chung và thành phố Vinh nói riêng phát triển toàn diện, bền vững và trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ, mới đây, UBND TP Vinh và Tập đoàn VNPT đã chính thức khai trương bộ 3 giải pháp công nghệ tiêu biểu nhất trong hệ sinh thái Chính quyền số và đô thị thông minh do VNPT xây dựng.

Quả ngọt 5 năm gắn kết

VNPT hiện thực hóa đô thị thông minh Vinh bằng bộ 3 giải pháp công nghệ tiên tiến - Ảnh 1.

Khai trương bộ 3 Giải pháp công nghệ Chính quyền số

Tháng 9-2017, VNPT đã vinh dự được lãnh đạo tỉnh Nghệ An lựa chọn là đơn vị tư vấn, xây dựng đề án đô thị thông minh tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2025, định hướng 2030. Đến thời điểm này, cùng với sự hỗ trợ của UBND tỉnh Nghệ An, VNPT đã phát triển hệ thống mạng thông tin di động với hơn 1.750 trạm BTS (2G/3G/4G) phủ sóng đến 95% diện tích tự nhiên của tỉnh, mở rộng mạng cáp quang các loại với gần 100.000 km cáp quang đến 100% các xã trong tỉnh; triển khai Hệ thống phần mềm quản lý trường học vnEdu đến 1409/1491 trường trên toàn tỉnh từ năm 2015, đạt tỉ lệ 95% các trường học trên địa bàn ứng dụng Công nghệ Thông tin về quản lý nhà trường.

Hệ thống phần mềm Cổng dịch vụ công trực tuyến - Một cửa điện tử VNPT-iGate cũng đã được triển khai đưa vào vận hành chính thức từ ngày 9-1-2017 đến 100% cơ quan có cung cấp dịch vụ công: Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, 23/23 sở, ban, ngành cấp tỉnh, 21/21 UBND huyện, thị, thành, 480/480 UBND xã, phường, thị trấn…

Giải pháp trục liên thông văn bản nội tỉnh VNPT EDOC cho tỉnh Nghệ An cũng đã chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 1-8-2018 kết nối 1.113 đơn vị hành chính sự nghiệp trên toàn tỉnh và sẵn sàng kết nối tới tất cả cơ quan doanh nghiệp có nhu cầu. Bên cạnh đó, VNPT cũng cung cấp miễn phí cho Văn phòng Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tỉnh hệ thống nhắn tin cảnh báo, phục vụ cho việc chuyển tải thông tin đến các đối tượng cần nắm thông tin các cấp trong mọi tình huống.

Tiềm năng đô thị thông minh Vinh

Tiếp nối những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục lựa chọn VNPT là đối tác xây dựng đề án triển khai đô thị thông minh cho thành phố Vinh. Qua quá trình xây dựng Đề án đô thị thông minh cho tỉnh Nghệ An, VNPT nhận thấy thành phố Vinh là trung tâm của khu vực đồng bằng Bắc Bộ, có bước phát triển nhanh về kinh tế, xã hội có nguồn nhân lực dồi dào, có nền tảng vững chắc về ứng dụng CNTT và Chính quyền điện tử. Thành phố Vinh cũng có đủ điều kiện để triển khai một số giải pháp của đô thị thông minh. Với vai trò là đô thị hạt nhân của tỉnh và của toàn vùng, xây dựng đô thị thông minh và chính quyền số tại Vinh sẽ là bước khởi đầu, là tiền đề để lãnh đạo tỉnh đánh giá, xem xét để triển khai chính thức trên phạm vi toàn tỉnh. Do đó, Tập đoàn VNPT mong muốn xây dựng đô thị thông minh Vinh với lộ trình dài hạn, cần có sự nghiên cứu tỉ mỉ, triển khai thử nghiệm và có sự tổng kết rút kinh nghiệm. Vì vậy TP Vinh cần được tập trung nguồn lực để triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh, đánh giá kết quả trước khi nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn tỉnh.

Dựa trên những kết quả đã đạt được trong quá trình xây dựng Đề án Đô thị thông minh tỉnh Nghệ An, Tập đoàn VNPT đã đề xuất một số giải pháp triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh cho TP Vinh. Theo đó, TP Vinh sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, tối ưu công tác quản lý điều hành trong cơ quan chính quyền, nâng cao năng lực trong công tác quản lý đô thị và cung cấp các dịch vụ, tiện ích thông minh phục vụ người dân tốt hơn.

Bộ 3 giải pháp công nghệ hàng đầu của VNPT

Để hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng đô thị thông minh trên và góp phần xây dựng chính quyền kiến tạo cho TP Vinh, ngày 9-9-2019, UBND TP Vinh và Tập đoàn VNPT đã chính thức khai trương bộ 3 giải pháp công nghệ tiêu biểu trong hệ sinh thái Chính quyền số và đô thị thông minh của VNPT.

Bộ 3 giải pháp công nghệ gồm Hệ thống phòng họp không giấy tờ VNPT eCabinet, Thành phố kết nối cung cầu thực phẩm an toàn và Hệ thống phản ánh kiến nghị tương tác trực tuyến của người dân. VNPT hy vọng bộ 3 giải pháp này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính quyền thành phố, tăng cường chất lượng phục vụ người dân, góp phần thúc đẩy tiêu thụ và quảng bá sản phẩm nông sản an toàn, chất lượng của tỉnh Nghệ An, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân TP Vinh.

Trong thời gian tới, VNPT sẽ tiếp tục đề xuất triển khai cho TP Vinh nói riêng và cho toàn tỉnh Nghệ An nói chung các giải pháp thông minh về Y tế, Giáo dục, Du lịch, An toàn trật tư, Giao thông, Môi trường, Quy hoạch đất đai… Có thể khẳng định, đây là các giải pháp mang lại hiệu quả rõ rệt trong giai đoạn ngắn hạn như Giải pháp phòng họp không giấy tờ sẽ giúp thành phố chuyển phương thức làm việc từ văn bản giấy sang môi trường điện tử, góp phần rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng các phiên họp; tăng tính kịp thời, hiệu quả trong xử lý công việc, quản lý, điều hành của UBND thành phố. Ứng dụng Đô thị thông minh trên di động cho người dân sẽ trở thành kênh kết nối đơn giản, hiệu quả giúp cập nhật và tương tác thông tin giữa chính quyền và người dân, thu thập phản hồi của người dân về chất lượng dịch vụ công, tiếp nhận phản ánh về các vấn đề của đô thị. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ thí điểm một số giải pháp thông minh trong các lĩnh vực trọng tâm như an ninh trật tự an toàn giao thông, quản lý đô thị, du lịch thông minh…

N.Thùy