Theo đó, Société Générale sẽ sở hữu 15% cổ phần và hỗ trợ SeABank về quản trị điều hành, tổ chức hoạt động, phát triển hệ thống các sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là các sản phẩm ngân hàng bán lẻ và phát triển hệ thống quản trị rủi ro...
Q.Vũ