Theo thỏa thuận, BIC sẽ cung cấp gói bảo hiểm mọi rủi ro trong xây dựng và trách nhiệm đối với bên thứ ba cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp cơ khí năng lượng Agrimeco Tân Tạo.

 

 

N.Phúc