Sơn Trang Tiên Cảnh được thiết kế hiện đại, phù hợp phong thủy với nhiều không gian xanh, có các khu dành cho tôn giáo khác nhau với nơi thờ tự theo từng tín ngưỡng. Bia mộ được xây dựng đồng bộ, không nhang khói; có lò thiêu, nhà nghỉ, nhà xác... và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.

M.Thăng