Đây là năm đầu tiên VCCI phát động giải thưởng này như một sự thừa kế thành công của giải thưởng “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp” trong ngành da giày và dệt may những năm qua. Mục tiêu nhằm tôn vinh và biểu dương các doanh nghiệp (DN) thực hiện tốt trách nhiệm xã hội trong hai lĩnh vực: môi trường và lao động; nâng cao nhận thức, khuyến khích DN thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và chia sẻ kinh nghiệm; giải pháp hiệu quả trong quản lý lao động; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, bảo vệ môi trường...

N.Minh