Theo tổ công tác hoạt động tài chính (FATF- một tổ chức liên chính phủ hỗ trợ các quốc gia về chống rửa tiền), khi các biện pháp chống hành vi rửa tiền truyền thống trở nên hiệu quả thì hình thức rửa tiền qua hành vi thương mại ngày càng gia tăng, nhất là tại các quốc gia đang phát triển. 

Th.Thơ