Báo cáo này đã chỉ ra rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ phục hồi còn chậm vào cuối năm 2010 do tác động của việc cắt giảm các gói kích cầu, nhu cầu của khu vực tư nhân sẽ còn giảm xuống, tình trạng thất nghiệp tăng cao... GDP toàn cầu được dự đoán sẽ tăng khiêm tốn ở mức 3,2% trong năm 2011.
 
Các nền kinh tế đang phát triển cũng sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ quá trình tự do hóa thương mại và sẽ đóng  vai trò quyết định trong việc thiết lập luật chơi toàn cầu. “Thế giới đang chuyển sang cấu trúc mới. Các nhà hoạch định chính sách ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam cần tận dụng cơ hội này”- ông H. Timmer, Giám đốc Nhóm triển vọng phát triển của WB, dự đoán.


Tuy vậy, báo cáo này cũng đưa ra cảnh báo: VN cần cảnh giác với nguy cơ lạm phát trong năm 2010.

B.Diệp