Quang cảnh lễ ăn trâu của người Mạ

Quang cảnh lễ ăn trâu của người Mạ

Bà con người Mạ đã vô cùng vui mừng khi lễ “Tăk năng nhô sa rpu hrak Yàng dùl rbô xah còi” (“Ăn trâu cúng thần được một ngàn gùi lúa”) được chính quyền và bà con chung tay phục dựng.

Sau khi phục dựng thành công Lễ hội lồng tồng của dân tộc Tày, Nùng thì mới đây, UBND huyện Cát Tiên đã triển khai tổ chức phục dựng lễ Ăn trâu cúng thần được một ngàn gùi lúa.

Theo truyền thống, lễ này của người Mạ là nghi lễ tạ ơn thần linh khi vụ thu hoạch hằng năm của cả buôn được từ một ngàn gùi lúa trở lên.

Lễ “Tăk năng nhô sa rpu hrak Yàng dùl rbô xah còi” gồm có 3 nghi lễ. Nghi lễ thứ nhất là “Sa sur hsăc Yàng”, tức là lễ “Ăn heo hẹn Yàng” mang ý nghĩa xin phép các vị thần cho phép được tổ chức lễ đâm trâu. Nghi lễ thứ hai là dựng cây nêu và nghi lễ thứ ba là lễ đâm trâu.

Lễ hội năm nay được phục dựng theo đúng nghi lễ truyền thống của dân tộc Mạ. Các lễ thức như: đón khách, kết nghĩa, cúng thần, đâm trâu,… được thực hiện trước sự chứng kiến của các già làng, của bà con các thôn buôn và trong âm hưởng trầm hùng của tiếng cồng chiêng.

Tổng Già làng Điểu K’Lộc phấn khởi cho biết: “Việc phục dừng Lễ ăn trâu lần này đã khiến bà con đồng bào trong xã ưng cái bụng lắm, bởi từ lâu lắm rồi, nghi thức truyền thống này đã không được tổ chức nữa”.

Ông Huỳnh Văn Đẩu, Bí thư Huyện ủy Cát Tiên, cho biết: “Chính quyền huyện đã cùng với bà con cố gắng phục dựng nguyên vẹn Lễ hội Ăn trâu để giữ gìn nét đẹp truyền thống của người Mạ”.

Dười đây là một số hình ảnh của lễ hội:

Ăn trâu cúng thần được một ngàn gùi lúa

Từ hôm trước, già làng và người dân trong xã đã bắt đầu nghi lễ và cùng nhau uống rượu cần

Tổng già làng Điểu K’Lộc tuyên bố nghi thức Lễ Ăn trâu

Tổng già làng Điểu K’Lộc tuyên bố nghi thức Lễ Ăn trâu

Rạng sáng vào ngày chính của nghi lễ, bà con đánh chiêng đi vòng quanh con trâu trước khi nó được dâng cho Yàng

Rạng sáng vào ngày chính của nghi lễ, bà con đánh chiêng đi vòng quanh con trâu trước khi nó được dâng cho Yàng

Con trâu đã được buộc vào cây nêu để chuẩn bị làm lễ

Con trâu đã được buộc vào cây nêu để chuẩn bị làm lễ

Ăn trâu cúng thần được một ngàn gùi lúa

Những điệu chiêng là nghi lễ bắt buộc trước khi vào nghi lễ chính thức

Những điệu chiêng là nghi lễ bắt buộc trước khi vào nghi lễ chính thức

Ăn trâu cúng thần được một ngàn gùi lúa

Ăn trâu cúng thần được một ngàn gùi lúa

Những điệu chiêng tiếp tục ngân vang khi con trâu ngã xuống

Ăn trâu cúng thần được một ngàn gùi lúa

Trâu được xẻ thịt chia cho bà con trong làng

Ăn trâu cúng thần được một ngàn gùi lúa

Nghi thức giã gạo mừng được một ngàn gùi lúa diễn ra ngay sau lễ đâm trâu

Tin-ảnh: Minh Hải