7 giờ 45 phút, 3 nhóm công tác của Công an tỉnh đồng thời đến 3 nơi làm việc của các ông Trương Văn Phẩm, Phó giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch hội đồng thẩm định giá của tỉnh; Nguyễn Tấn Cảnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm bán đấu giá của tỉnh và Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất của tỉnh, nguyên Trưởng phòng Công sản - Tài sản Sở Tài chính công bố lệnh bắt tạm giam, khám xét và niêm phong tài liệu.
Trước đó, ngày 21-2, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 3 ông Phẩm, Cảnh, Luân.
Các ông Trương Văn Phẩm, Nguyễn Tấn Cảnh và Nguyễn Minh Luân là đối tượng có hành vi sai phạm trong vụ bán đấu giá lô cao su 323 ha để làm đường Lộc Tấn - Bù Đốp. Cụ thể là 3 cán bộ này khi thực hiện việc giảm 30% giá trị của lô cao su 323 ha đã không xin ý kiến và chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền, làm thất thu ngân sách nhà nước 25 tỷ đồng (vụ án đã khởi tố năm 2012).
Theo Trần Phương (Bình Phước Online)