Anh Nguyễn Quốc Dương với con cá sấu vừa bắt được.  
 
Theo phản ánh của người dân địa phương, trong những ngày qua, một số người dân địa phương cũng bắt được cá sấu con như thế trên sông Phụng Hiệp. Người dân lo ngại rằng đã có cá sấu mẹ của ai đó sổng chuồng ra ngoài và sinh sản ra những con cá sấu con này.
 
Theo Ninh Hải (Cà Mau Online)