Những tên khai sinh độc lạ nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Tên nữa Tây nữa Ta

Những tên khai sinh độc lạ nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Cái tên chắc chắn không "đụng hàng"

Những tên khai sinh độc lạ nhất Việt Nam - Ảnh 3.

Có lẽ phụ huynh là người hâm mộ phim Bao Thanh Thiên

Những tên khai sinh độc lạ nhất Việt Nam - Ảnh 4.

OK, cái họ đã thấy "chất" rồi.

Những tên khai sinh độc lạ nhất Việt Nam - Ảnh 5.

Cái tên nói lên tất cả

Những tên khai sinh độc lạ nhất Việt Nam - Ảnh 6.

Một họ thuộc hàng hiếm ở Việt Nam

Những tên khai sinh độc lạ nhất Việt Nam - Ảnh 7.

"OR" họ này cũng thuộc hàng có 1-0-2

Những tên khai sinh độc lạ nhất Việt Nam - Ảnh 8.

Nhìn tên là biết người đẹp rồi

Những tên khai sinh độc lạ nhất Việt Nam - Ảnh 9.

Khổ thân cô gái

Những tên khai sinh độc lạ nhất Việt Nam - Ảnh 10.

Sự kết hợp hoàn hảo

Những tên khai sinh độc lạ nhất Việt Nam - Ảnh 11.

Tên Việt nhưng hiểu theo cách Tây

Theo VnExpress