Kết quả khảo sát đã ghi nhận thêm 39 hang động với chiều dài 17 km, nâng số km hang động được khảo sát lên 200 km. Các nhà thám hiểm tiến hành đo, vẽ ghi lại ghi lại bằng hình ảnh, tọa độ và độ cao. Ban quản lý Vườn đã chuyển các tọa độ của các hang động mới lên bản đồ hang động Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Thung lũng Xuồng nhìn ra từ cửa động. (Ảnh do Đoàn khảo sát cung cấp)

Thung lũng Xuồng nhìn ra từ cửa động. (Ảnh do Đoàn khảo sát cung cấp)

Trong đợt thám hiểm này, Đoàn khảo sát đã phát hiện 3 hang động mới rất có ý nghĩa, đó là hang Mây, dài 1.100 m, sâu 200 m; hang Vực Mới sâu 213 m và hang Lan dài 1.230 m. Ở phía đông đường 20 xuất phát từ bản A Ky, hang A Ky được phát hiện có chiều dài 1.260 m và một dòng suối chảy ra từ hang này, đặc biệt hệ thuỷ văn của hang này bắt nguồn từ Lào.

Thám hiểm hố sụt đứng bằng dây. (Ảnh do Đoàn khảo sát cung cấp)

Thám hiểm hố sụt đứng bằng dây. (Ảnh do Đoàn khảo sát cung cấp)

Phía tây của đường 20, từ bản Cồn Cốc, đoàn thám hiểm mất 3 ngày đi bộ đến động Vọng Phu. Đây là hang động khá lớn có chiều dài 840 m và chiều sâu 146 m, kiểu hang khô hình thành ở tầng cao của địa hình. Phía tây đường 20 tại Km 24, đoàn khảo sát trải qua 2 ngày đi bộ để tới hang Khe San, đặc biệt đoàn phát hiện hang Vực Thê có chín cấp, sâu 207 m.

Cửa động cao 60m. (Ảnh do Đoàn khảo sát cung cấp)

Cửa động cao 60m. (Ảnh do Đoàn khảo sát cung cấp)

Các hang động có tầm ý nghĩa khác là Thạch Sình và Khe Dung. Hang Thạch Sình có dạng hố sụt địa chất tương tự như hố sụt (doline) của hang Sơn Đoòng nhưng có lối vào rất thấp ngay ở phía dưới. Hang Khe Dung nằm ở phía bắc của hang Én, trong khu vực rất ít núi đá vôi. Hang Khe Dung có một suối nhỏ chảy vào cửa động ở phía trong hang động không gian khá lớn, đặc biệt hang động này có hướng từ phía Nam về biên giới Việt - Lào.

Một hang động mới phát hiện tiếp cận từ đường 20. (Ảnh do Đoàn khảo sát cung cấp)

Một hang động mới phát hiện tiếp cận từ đường 20. (Ảnh do Đoàn khảo sát cung cấp)

Đoàn đã khảo sát chiều dài sông động Khe Triêng khoảng 3,5 km, hang Tú ở Km 14 phía tây đường Hồ Chí Minh là hang động thẳng đứng với 2 bậc có chiều dài 444 m. Hang Bang 662 m phía cửa hang rất nhỏ nhưng đi vào phía trong khá lớn, có thể chứa lượng nước lớn vào mùa mưa. Hang động này được tiếp cận từ Km 15 có một dòng suối nhỏ gần với cầu Trà Ang.

Dựa vào các cơ sở dữ liệu khảo sát từ trước đến nay, có thể khẳng định rằng Phong Nha - Kẻ Bàng có hệ thống hang động quan trọng bậc nhất của khu vực và thế giới.

Theo Minh Văn (Quảng Bình online)