Băng tuyết phủ trắng mái chùa Đồng.

Băng tuyết phủ trắng mái chùa Đồng.

Đầu hồi chùa
Nhiệt độ trên chùa Đồng xuống 0 độ C.

Nhiệt độ trên chùa Đồng xuống 0 độ C.

Du khách vơ được cả băng tuyến.

Du khách thích thú với băng tuyết.

Băng phủ đầy đầu hồi chùa Đồng.

Băng phủ đầy đầu hồi chùa Đồng...

Bám vào các trụ.

...bám vào các trụ.

Quảng Ninh: Băng tuyết xuất hiện tại chùa Đồng
Quảng Ninh: Băng tuyết xuất hiện tại chùa Đồng
Quảng Ninh: Băng tuyết xuất hiện tại chùa Đồng
Quảng Ninh: Băng tuyết xuất hiện tại chùa Đồng
Đỉnh non thiêng xuất hiện băng tuyết càng làm cho du khách thêm hứng thú khi hành hương lên chùa Đồng.

Đỉnh non thiêng xuất hiện băng tuyết càng làm cho du khách thêm hứng thú khi hành hương lên chùa Đồng.

Quảng Ninh: Băng tuyết xuất hiện tại chùa Đồng
Quảng Ninh: Băng tuyết xuất hiện tại chùa Đồng
Theo Minh Hải (Quảng Ninh Online)