CHỦ ĐỀ

Diễn biến dịch Covid-19

Làn sóng Covid-19 thứ 2 ở châu Âu ít gây chết người

Các ca mắc Covid-19 gia tăng đều đặn trên hầu hết các nước châu Âu trong 2 tháng qua, với hơn một nửa số quốc gia đã tăng hơn 10% trong nửa tháng nay.

Làn sóng Covid-19 thứ 2 ở châu Âu ít gây chết người
Xem thêm