Cụ thể, điều chỉnh hạn mức thanh toán mỗi ngày lên đến 500 triệu đồng/khách hàng. ABBank có thể linh động điều chỉnh hạn mức cho doanh nghiệp khi có nhu cầu sử dụng vượt hạn mức trên; chủ động thực hiện thanh toán lương nhân viên, thanh toán hàng hóa, thanh toán hoa hồng đại lý,… trong và ngoài hệ thống ABBank. Chỉ cần một cú “click”, khách hàng sẽ thực hiện được tối đa 50 lệnh thanh toán cùng một lúc. ABBank hỗ trợ khách hàng trong việc lập kế hoạch thanh toán cho tương lai hoặc theo một chu kỳ nhất định; chuyển tiền an toàn, thuận tiện trong và ngoài hệ thống ABBank; miễn phí sử dụng dịch vụ; miễn phí chuyển lương trong hệ thống; giảm đến 40% phí chuyển khoản ngoài hệ thống ABBank…

S. Nhung